Webbplats om Daniel Lind

Examensarbete II - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Examensarbete II
Engelskt namn: Master's Thesis II
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Naturvetenskap/teknik
Nivå: D
Omfattning: 20 poäng
Litteratur: Fastställs individuellt i samråd med handledaren.
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 p i datavetenskap, varav en kurs skall vara på D-nivå. I de 60 poängen ska kursen Examensarbete I, 10 p ingå.
Mål och innehåll: Kursen mål är att:
· ge den studerande träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
· utveckla den studerandes förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper
· fördjupa kunskaperna i datavetenskap
· förmedla kontakt med forskning och utvecklingsarbete i datavetenskap

Inriktning: Examensarbetets innehåll och utformning skall stå i samklang med den studerandes val av inriktning och skall göras med hänsyn till den studerandes intresse. En handledare utses för varje student, med vilken fortlöpande kontakt skall uppehållas.

Examensarbetet får inte enbart bestå av rutinmässig programmering utan skall även erbjuda någon form av problemlösning i vid mening, och innebära viss ämnesmässig fördjupning.

Examensarbetet skall innehålla en fördjupningsdel, som ska relatera det arbete man gör till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet