Webbplats om Daniel Lind

IT i lärandemiljöer, Webbdesign I - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: IT i lärandemiljöer, Webbdesign I
Engelskt namn: -
Ansvarig institution: Institutionen för interaktiva medier och lärande
Ämne: IT
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Bo Bergström, Gunnar Jutelius, Tommie Karlsson och Daniel Parmenvik, WEBBDESIGN - Innehåll Form Interaktivitet, Liber, 2001
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Grundläggande färdigheter i datoranvändning.
Mål och innehåll: Kursens avser att ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i att skapa webbsidor för lärandemiljöer, såväl innehållsmässigt som tekniskt.

Följande moment kommer att behandlas:
· Analys av webbsidor utifrån innehåll, utformning, användande och teknik.
· Principer för utformning och publicering på webben.
· Verktyg för produktion av webbsidor.
· Juridiska och etiska överväganden i samband med publicering på webben.
· Utformning av grafik för webbsidor.
· Orientering kring ny teknik samt teknisk fördjupning

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet