Webbplats om Daniel Lind

Objektorienterad programmering för ingenjörer - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Objektorienterad programmering för ingenjörer
Engelskt namn: Object Oriented Programming for Engineers
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: B
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Deitel & Deitel, C++ How to program. Third Edition., Prentice Hall, 2001
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kurserna Tillämpad matematik, 10 p , Programmeringsteknik för ingenjörer, 5 p och Datastrukturer och algoritmer, 5p eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att:
· ge kännedom om principer och vissa färdigheter i metoder för objektorienterad programvaruutveckling.
· ge grundläggande färdigheter i programspråket C++.

Moment 1, teoridel, 3 poäng
Inriktning: Tänkande i klasser, objekt och relationer. Objektorienterad system- och programutveckling. Virtuella funktioner, överladdade operatorer och vänner. Mallar och klassbibliotek. Referenser. Något om undantagshantering.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet