Webbplats om Daniel Lind

Miljökunskap (DVL) - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Miljökunskap (DVL)
Engelskt namn: Environmental Studies
Ansvarig institution: Institutionen för biologi, miljö- och geovetenskap
Ämne: Miljö- och hälsoskydd
Utbildningsområde: Naturvetenskap
Nivå: B
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Ann-christin Björklund, Inneboken, AB Svensk Byggtjänst, 1998
Förkunskapskrav: E.2.1
Mål och innehåll: Kursens mål är att ge kunskap om villkoren för en hållbar utveckling. Förståelse för ekosystemens struktur och funktion och kunskap om människans påverkan på naturen. Kunskap om miljöledning och miljörevision. Den skall ge kunskaper om fysiska faktorer i arbets- och boendemiljö som påverkar människans hälsa. Målet är vidare att ge förståelse om anpassad teknik på människans villkor.

Innehåll:
Energiflöden och produktions- och nedbrytningsförhållanden. Ämnens transportmekanismer och kretslopp och kopplingen till miljöproblemen. Villkoren för ett uthålligt samhälle. Hälsorisker i arbets- och inomhusmiljön. Miljörevision och miljöledning. Samhällets hantering av miljöfrågor

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet