Webbplats om Daniel Lind

Datorn i samhället - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Datorn i samhället
Engelskt namn: -
Ansvarig institution: Sociologiska institutionen
Ämne: Sociologi
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: C
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Manuel Castells, Nätverksamhällets framväxt, Daidalos Förlag, 1999
Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, 1998
Förkunskapskrav: Standardbehörighet D.4.1.
Mål och innehåll: Kursens mål är att belysa samspelet mellan informationsteknologi och samhällsliv. Denna relation studeras primärt utifrån ett samhällsperspektiv och ett organisationsperspektiv och dess effekter på berörda aktörer. På ett övergripande makroplan behandlas relationen mellan teknologisk utveckling och samhällsförändring. Kursen ger en grundläggande introduktion i organisationsteori, där särskilt frågor om informationsteknologins samspel med organisationsprocesser i arbetslivet och dess konsekvenser för grupper och individer uppmärksammas

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet