Webbplats om Daniel Lind

Digitalteknik II - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Digitalteknik II
Engelskt namn: Digital Electronics II
Ansvarig institution: Tillämpad fysik och elektronik
Ämne: Elektronik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: B
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Stefan Sjöholm, VHDL för konstruktion, Studentlitteratur AB , 1999
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, Digitalteknik I (5p, TFEA05), Analog elektronik I (5p, TFEA13) alternativt Analogiteknik (10p, ELEA02) alternativt Analog kretsteknik (4p, ELEA22) eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om de byggblock som används i digitala system samt att visa hur sådana byggblock kan realiseras med hjälp av ett hårdvarubeskrivande språk.

Kursens innehåll:
Processteknologier, kretsteknologier och interface mellan olika kretsfamiljer. Olika typer av minneskretsar samt AD- och DA-omvandlare. Speciella enkapseldatorer (RISC).
Programmerbara grindmatriser och VHDL.


Moment 1, teoridel 3 poäng.
Moment 2, laborationsdel, 2 poäng.

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet