Webbplats om Daniel Lind

Programvarukonstruktion - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Programvarukonstruktion
Engelskt namn: Software Engineering
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: B
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Shari L. Pfleeger, Software Engineering: Theory and Practice, Prentice Hall, 1998
Förkunskapskrav: Förutom allmän behörighet krävs Diskret matematik, 6 p (MATA58), Programmeringsmetodik, 8 p (TDBA28), Datastrukturer och algoritmer, 5 p (TDBA36), eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att:
· ge kännedom om begrepp, metoder, tekniker och hjälpmedel för programvarukonstruktion,
· ge praktisk färdighet i programvarukonstruktion genom arbete i projektform.
Kursen behandlar kravspecifikation och -analys, design och realisering av programvaror. Projektledning , projektarbete och dokumentation av utfört arbete. Formella metoder och datorstöd

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet