Webbplats om Daniel Lind

Datorarkitektur - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Datorarkitektur
Engelskt namn: Computer Architecture
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: C
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Hennessy and Patterson, Computer Organization and Design. The Hardware / Software Interface, 2nd ed., Morgan Kaufmann, 1998
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kurserna Datastrukturer och algoritmer (5p, TDBA32), Systemprogrammering (5p, TDBB40), Programspråksteori (5p, TDBB34) samt 20 poäng i matematik, eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att ge kunskaper om uppbyggnaden av, funktionen hos och samspelet mellan en dators olika delar, att ge insikt i hur avvägningen mellan pris och prestanda påverkar utformningen av datorarkitekturer, att ge en översikt över arkitektur och organisation av några nyare datorer, samt ge en inblick i problemställningar och forskning angående framtida datorarkitekturer.

Moment 1, teoridel, 3 poäng
Organisationen av och samspelet mellan de centrala komponenterna i ett datorsystem. Deras uppbyggnad och funktion, hur de kombineras i olika strukturer, informationsflödet mellan komponenterna och hur det styrs. Prestanda och kostnader - prestandamått, benchmarks, kvantitativa principer för datordesign, prestandaberäkningar.
Minnen - cacheminnen, virtuellt minne, innehållsaddresserbart minne, minnesbankar, in- och utmatning, avbrott, DMA, bussar, multiplexning. Kontrollenheten - hur en instruktion exekveras, mikroprogrammering. Processorenheter - SISD-processorer, RISC, pipelining, vektorprocessorer.
Gränsytan mellan hårdvara och mjukvara, d.v.s. arkitekturen som en kompilatorkonstruktör eller assemblerprogrammerare ser den. Instruktionsuppsättning, register, avbrottshantering, programkontroll, kommandon och gränsyta vid in- och utmatning.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet