Webbplats om Daniel Lind

Människa-dator interaktion - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Människa-dator interaktion
Engelskt namn: Human-Computer Interaction
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: B
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Xristine Faulkner, Usability Engineering, Macmillan Press Ltd, 2000
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kurserna Datastrukturer och algoritmer, 5 p (TDBA36) och Systemprogrammering, 5 p (TDBB40) eller motsvarande.
Mål och innehåll: Kursens mål är att:
· ge insikt i användargränssnittets roll i användningen av datorer,
· ge kunskap om utrustning, metoder och tekniker för interaktion,
· ge erfarenhet av att utforma och analysera användargränssnitt.

Kursen innehåller: Genomgång av de discipliner som bidrar till MDI. Perception, minne, mentala modeller. Metaforer och konceptuella modeller. In- och utmatning, interaktionsstilar, fönstersystem. Datorstöd för samarbete och virtuella miljöer. Utvecklingsmetoder, designstöd, prototyper, verktyg. Utvärdering.

Moment 1, teoridel, 3 poäng
I detta moment behandlas teorier, metoder, algoritmer och principer för att uppnå målen beskrivna ovan.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter


« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet