Webbplats om Daniel Lind

Linjär algebra och analys - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Linjär algebra och analys
Engelskt namn: Linear algebra and analysis
Ansvarig institution: Matematik
Ämne: Matematik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Howard Anton, Chris Rorres, Elementary Linear Algebra, Applications version, 7th ed., J. Wiley & Sons Inc., 1994
Robert A. Adams, Calculus, a Complete Course, 3rd ed., Addison-Wesley, 1995
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän och särskild behörighet, kurserna Inledande algebra och analys samt Endimensionell analys.
Mål och innehåll: Kursen har som mål att ge fördjupade kunskaper i linjär algebra samt en introduktion till analys i flera variabler.
Inom flervariabelanalys behandlas partiella derivator med tillämpningar på extremvärdesproblem samt begreppet dubbelintegral. Inom linjär algebra behandlas euklidiska allmänna vektorrum, linjära avbildningar samt egenvärden och egenvektorer. Som tillämpning på linjär algebra studeras system av differentialekvationer, Fourierserier och kvadratiska former. Vid datorlaborationer studeras ytterligare tillämpningar

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet