Webbplats om Daniel Lind

Givarfysik - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Givarfysik
Engelskt namn: Physics of Sensors
Ansvarig institution: Institutionen för fysik
Ämne: Fysik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Grahm, Jubrink, Lauber, Modern industriell mätteknik, Bokförlaget teknikinformation, 1996
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs Inledande algebra och analys A (5p, MATA90) och Endimensionell analys A (5p, MATA91) eller motsvarande.
Mål och innehåll: Gränssnittet mellan fysisk verklighet och datorstyrt mätinstrument utgörs av mätgivare. Kursens mål är att ge kunskaper i fysik som är grundläggande vid användning av givare för mätning av processtekniskt viktiga storheter. I kursen introduceras varje storhet genom att dess fysikaliska innebörd presenteras, därefter behandlas givare för mätning av storheten. Storheter och givare som behandlas är temperatur, mätning av temperatur med berörings- och beröringsfri teknik, tryck, mätning av vakuum och höga tryck, fluidflöde, mätning av gas- och vätskeflöden. Dessutom behandlas mätning av fukt, viskositet, nivå, kraft och töjning. Kursen ger träning i planering och genomförande av experiment och värdering av experimentella resultat samt övning i presentationsteknik. Den experimentella metodiken utgör grund för kursens laborativa inslag

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet