Webbplats om Daniel Lind

Endimensionell analys - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Endimensionell analys
Engelskt namn: Onedimensional analysis
Ansvarig institution: Matematik
Ämne: Matematik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Robert A. Adams, Calculus, a Complete Course, 3rd ed., Addison-Wesley, 1995
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän och särskild behörighet, kursen Inledande algebra och analys.
Mål och innehåll: Kursen har som mål att ge en bred kunskap om begrepp och metoder inom analys i en variabel samt visa på tillämpningar inom olika områden.
Kursen behandlar elementära funktioner, medelvärdessatsen med tillämpningar. Begreppet integral införs och beräkningstekniker samt tillämpningar på integration studeras. En introduktion till plana kurvor ges. Begreppen talföljd, serie och potensserie studeras ingående, med inriktning på begreppsförståelse

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet