Webbplats om Daniel Lind

Datorteknik I - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Datorteknik I
Engelskt namn: Microcomputer engineering I
Ansvarig institution: Tillämpad fysik och elektronik
Ämne: Elektronik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: M68HC11 Reference manual, Motorola Inc., 1991
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kurserna Digitalteknik I ( 5p, TFEA05 ) och Programmeringsteknik för ingenjörer ( 5p, TDBA39 ) eller motsvarande.
Mål och innehåll: Kursens mål är att ge kunskaper för att kunna bedöma olika enkretsdatorers användbarhet i någon given tillämpning.
Kursen handlar om hur en typisk enkretsdator är uppbyggd med CPU, minne och några typiska periferienheter som parallellport, serieport och timer. Väsentliga egenskaper som begränsar användbarheten studeras, t.ex klockfrekvens, minnesstorlek och antal portar. Programmeringen, som kan ske i något högnivåspråk och/eller assembler, riktar speciellt in sig på hårdvarunära programmering. Centrala moment i kursen är också felsökningsmetodik och träning i att läsa och förstå datablad

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet