Webbplats om Daniel Lind

Systemprogrammering - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Systemprogrammering
Engelskt namn: C Programming and UNIX
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: B
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Brian Kernighan, Dennis Ritchie, The C Programming Language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988
W. Richard Stevens, Advanced Programming in the Unix Environment, Addison Wesley, 1992
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kursen Datastrukturer och algoritmer, 5 p (TDBA36) eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursen avser att ge kunskaper om operativsystemets gränsytor och systemprogramvara, att ge färdigheter i C-programmering i Unix-miljö och utveckling av operativsystemsberoende program och systemprogramvara.
Under kursens gång behandlas: Programmering i språket C av gränsytan till operativsystemet Unix. Introduktion till parallella processer. Principer för synkronisering och kommunikation mellan processer. Programutveckling, verktyg och felsökningsmetodologi i Unix-miljö.

Moment 1, teoridel, 3 poäng
I detta moment behandlas teorier, metoder, algoritmer och principer för att uppnå målen beskrivna ovan.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet