Webbplats om Daniel Lind

Logik med tillämpningar - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Logik med tillämpningar
Engelskt namn: Logic with Applications
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: B
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: John J Kelly, The Essence of Logic, Printice-Hall, 1997
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kurserna Diskret matematik, 6 p (MATA58), Programmeringsmetodik, 8 p (TDBA28) och Datastrukturer och algoritmer, 5 p (TDBA36) eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att:
· ge grundläggande kunskaper om och förståelse för formella logiska system
· ge grundläggande kunskaper i dess tillämpningar, exemplifierat med teorembevisning, tillämpningar inom AI samt logikprogrammering (i språket Prolog).

Moment 1, teoridel, 3 poäng
Predikatlogik med begrepp som syntax, semantik, bevis, sundhet och fullständighet, likhet, Horn-formler, unifiering och resolution.
Exempel på tillämpningar, bland annat teorembevisning, svarsextraktion och logikprogrammering där kursen tar upp Prolog med databasprogrammering, rekursiv programmering, icke-deterministisk programmering, semantik för logikprogram, partiella datastrukturer och programmeringsstil.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet