Webbplats om Daniel Lind

Analog elektronik I - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Analog elektronik I
Engelskt namn: Analog circuits
Ansvarig institution: Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik
Ämne: Elektronik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Robert L Boylestad, Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall, 1999
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, en av kurserna: Linjär algebra (4p, MATA51), Analys I (5p, MATA53), Matematik för ingenjörer I (10p,MATA57) eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att ge kunskaper om den grundläggande lik- och växelströmsteorin, ge träning i att med olika beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller behandla lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt.
Kursens mål är att också ge kunskaper om hur moderna analoga komponenter och system fungerar samt ge träning i att med hjälp av datablad och datorer konstruera och simulera sådana system.

Moment 1, teoridel, 3 poäng:
Analys av elektroniska nät med Ohms och Kirchhoffs lagar. Förenkling av nät med tvåpolteknik och nättransformationer. Mask- och nodanalys. Superposition. In- och utresistans. Allmän växelströmsteori. Polär och rektangulär representation. Impedans och admittans. Visardiagram. Resonanskretsar. RC-länkar. Transienter i tidkontinuerliga kretsar. Effekt och energi. Anpassning. Transformatorn. Olika typer av dioder och deras applikationer. Något om transistorer och transistorförstärkare. Transistorswitchar. Operations-förstärkaren och dess parametrar. Grundläggande applikationer med operationsförstärkare. Optokomponenter. Applikationer med spänningsregulatorer. Simulering av passiva och aktiva kretsars frekvensberoende med hjälp av dator. Grundläggande mätteknik. Olika typer av elektroniska mätinstrument.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng:
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska laborationer.Krav på redovisning av detta moment med hjälp av ord- och kalylprogram kan förekomma

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet