Webbplats om Daniel Lind

Datakommunikation, påbyggnadskurs - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Datakommunikation, påbyggnadskurs
Engelskt namn: Computer Networks, advanced course
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: D
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: William Stallings, High-speed networks and internets - performance and QoS, 2nd ed., Prentice Hall, 2002
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, kurserna Systemprogrammering B, 5 p eller Datavetenskap B, 20 p, Datakommunikation och datornät C, 5 p och Operativsystem C, 5 p eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att:
· ge kunskap om konfigurering, administrering och prestandamätning av datornät
· ge fördjupad kunskap om en protokollfamiljs uppbyggnad, funktion och anpassning till nätverksarkitekturer.

Moment 1, teoridel, 3 poäng
Detaljstudier av ett befintligt näts uppbyggnad, konfigurering och drift. Kommunikation mellan olika nätverk/nätverkstyper, adressering, vägval.
Metoder och verktyg för mätning, styrning och utvärdering av TCP/IP-nät och Internettrafik. Trimningsparametrar vid optimering av TCP/IP-nät.
Protokoll och interface: TCP/IP. Effekter av valda värden vid protokoll- och interfacekonfigurering. Studier och programmering av protokoll i TCP/IP-familjen, BOOTP; RARP; ARP, ICMP, SNMP. Programmeringsinterface, TLI, sockets. Protokoll och verktyg för nätverksadministration.
Säkerhetsaspekter, intrång via nätverk, fire-walls, Internetsäkerhet.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet