Webbplats om Daniel Lind

Digitalteknik I - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Digitalteknik I
Engelskt namn: Digital Electronics I
Ansvarig institution: Tillämpad fysik och elektronik
Ämne: Elektronik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Thomas L Floyd, Digital Fundamentals, 6th ed., Prentice-Hall , 1997
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs Standardbehörighet E.3.
Mål och innehåll: Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om de byggblock som används i digitala system såsom digitala kretsar och programmerbara logiska kretsar.
Kursen behandlar grundläggande digitalteknik såsom logisk algebra, sanningstabeller, TTL- och CMOS-familjernas specifikationer.
Kursen tar upp konstruktion med de vanligaste digitala kretsarna såsom grindar, vippor, sekvenskretsar samt programmering av logiska kretsar ( PLD ) med hjälp av funktionsbeskrivning i högnivåspråk.
Centrala moment i kursen är också felsökningsmetodik och träning i att läsa och förstå datablad.

Teoridel, 3 poäng.

Laborationsdel, 2 poäng.

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet