Webbplats om Daniel Lind

Inledande algebra och analys - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Inledande algebra och analys
Engelskt namn: First course on algebra and analysis
Ansvarig institution: Matematik
Ämne: Matematik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Howard Anton, Chris Rorres, Elementary Linear Algebra, Applications version, 7th ed., J. Wiley & Sons Inc., 1994
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs allmän och särskild behörighet.
Mål och innehåll: Kursen ger grundläggande kunskaper i algebra, linjär algebra och analys. Speciell vikt läggs vid begreppsförståelse och kalkylfärdighet.
Kursen behandlar, inom algebra, de reella och komplexa talen, polynomekvationer, system av linjära ekvationer, matriser, determinanter samt vektorer i planet och rymden. Inom analys studeras begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata samt elementära funktioner

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet