Webbplats om Daniel Lind

Programmeringsmetodik - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Programmeringsmetodik
Engelskt namn: Programming Methodology
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 8 poäng
Litteratur: Greg Michaelson, Elementary standard ML, UCL Press, 1995
John Lewis, Willian Loftus, Java - Software solutions, Addison Wesley, 1998
Förkunskapskrav: I gamla gymnasieskolan: tre årskurser matematik och fysik på gymnasiets N- eller T-linje. Betyget skall vara lägst 3.
I nya gymnasieskolan: Matematik E (200 poäng), Fysik (220 poäng) med lägst betyget godkänd eller 3.
Mål och innehåll: Kursens mål är att:
· ge kunskaper om problemlösning och programmering, olika ansatser och deras implementationer,
· ge färdighet i datoranvändning, programmering och programmeringsmetodik,
· ge kännedom om begrepp, metoder och hjälpmedel för programutveckling i liten skala.

Moment 1:
Programmeringsmetodik och programmering i ett funktionellt språk (4 p).
Datoranvändning, systemkännedom: Körning av program interaktivt från terminal. Användning av kompilatorer, editorer, debugger och andra programutvecklingshjälpmedel.
Problemlösning: Programmering som problemlösning. Problemspecifikation. Grundläggande byggstenar (sekvens, val, iteration), abstraktion. Funktioner, algoritmer. Rekursion, iteration. Olika ansatser till algoritm-/programspråk: funktionella/uttrycksorienterade språk, imperativa/ satsorienterade språk.
Programmering i ett funktionellt språk (ML): Uttryck, funktioner, rekursion, listor, funktioner av högre ordning, datatyper, abstrakta datatyper.

Moment 2:
Programmeringsmetodik och programmering i ett imperativt/objektorienterat språk (4 p).
Programmering som problemlösning: problemspecifikation, grundläggande byggstenar som sekvens, val, iteration, rekursion, underprogram och algoritmer.
Programmering i Java: grundläggande komponenter som variabler, datatyper, input, output, operatorer, metoder, parameteröverföring, objekt, klass och arv. Nyttjande av programbibliotek, konstruktion av grafiska användargränssnitt samt Applets.
Programmeringsmetodik och programutveckling: Strukturering av program och data, modularisering och abstraktionsnivåer. Testning och avlusning. Dokumentation, programmeringsstil och programkvalitet

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet