Webbplats om Daniel Lind

Diskret matematik - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Diskret matematik
Engelskt namn: Discrete mathematics
Ansvarig institution: Matematik
Ämne: Matematik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 6 poäng
Litteratur: Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 3rd ed., Addison-Wesley, 1994
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs standardbehörighet E.2.1.
Mål och innehåll: Kursens mål är att ge förtrogenhet med begrepp inom diskret matematik som ärgrundläggande för fortsatta studier inom det datalogiska området.
Kursen behandlar grundläggande begrepp i diskret matematik som heltal och deras egenskaper, induktion, mängder, funktioner, relationer och algoritmer. Vidare studeras kombinatorik och rekursionsekvationer, samt grafteori med tillämpningar på t.ex. sortering och nätverk

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet