Webbplats om Daniel Lind

Avancerade datamodeller och databassystem - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Avancerade datamodeller och databassystem
Engelskt namn: Advanced Data Models and Systems
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: D
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Bland annat: R. Elmasri och S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 3rd ed., Addison Wesley, 2000
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs Databasteknik C, 5 p eller motsvarande förkunskaper.
Mål och innehåll: Kursen avser att:
· ge kunskap och insikt om några avancerade datamodeller, system och tillämpningar
· ge kunskap om objektorienterade, objektrelationella och deduktiva databassystem.

Förutom objektorienterade, objektrelationella och deduktiva databaser kan ett eller flera av följande områden behandlas: deskriptiv logik, temporala databaser, GIS, aktiva databaser, kooperativa informationssystem, multimedia-databaser, data mining, distribuerade databaser, avancerade tekniker i fysisk databasdesign och semi-strukturerade datamodeller (tex XML)

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet