Webbplats om Daniel Lind

Informationsteknologisk orientering - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Informationsteknologisk orientering
Engelskt namn: Orientation about information technology
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: A
Omfattning: 1 poäng
Litteratur: Ingen kurslitteratur
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs en årskurs på utbildningsprogrammet i teknisk datavetenskap eller motsvarande.
Mål och innehåll: Kursen avser att öppna fönster mot utbildningens omgivningar och vetenskapliga sammanhang och därigenom dels förstärka elevernas närvarokänsla och delaktighet i den omgivande världen, dels väcka deras vetenskapliga nyfikenhet.
Kursen innehåller aktuella överblickar av till exempel: arbetsmarknad, olika tillämpningsområden, maskinvara och programvara, leverantörer, konsumenter, samhälls- och kulturdebatt, lagstiftning. Presentationer av aktuella frågor, centrala begrepp och stående problem inom datavetenskap och angränsande forskningsområden.


« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet