Webbplats om Daniel Lind

Operativsystem - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Operativsystem
Engelskt namn: Operating systems
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: C
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin and Greg Gagne, Operating System Concepts, Sixth Edition, John Wiley & Sons, 2002
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs kurserna Datastrukturer och algoritmer 5p, Systemprogrammering 5p och Datorarkitektur 5p eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att:
· ge kunskap om ett modernt operativsystems uppbyggnad och funktion,
· ge grundläggande kunskap om och erfarenhet av konstruktion av operativsystem.


Moment 1, teoridel, 3 poäng
Vad operativsystem är, vad de har för uppgifter och hur de är uppbyggda och implementerade. Processhantering, threads, fördelning av processortid, synkronisering, kommunikation och hantering av dödlägen. Minneshantering, minneshierarkier, garbage collection, paging, segmentation, virtuellt minne. Hårdvaruberoende, styrprogram, device drivers. Lagring av data i sekundärminne. Säkerhet. Analys- och jämförelsemetoder, simuleringar. Introduktion till distribuerade operativsystem.

Moment 2, laborationsdel, 2 poäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter


« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet