Webbplats om Daniel Lind

Objektorienterad programvaruutveckling - Courses - About Daniel


« Tillbaka

Kursinformation
Fullständigt namn: Objektorienterad programvaruutveckling
Engelskt namn: Object Oriented Software Development
Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap
Ämne: Datavetenskap
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: C
Omfattning: 5 poäng
Litteratur: Livesey, D. and Guinane, T., Developing Object-Oriented Software, An Experience Based Approach, Prentice Hall, 1997.
Booch G., Rumbaugh J. and Jacobson I., The Unified Modelling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.
Pooley R. and Stevens P., Using UML, Addison-Wesley, 1999.
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, kurserna Programvarukonstruktion, 5 p och Programspråksteori, 5 p eller motsvarande kunskaper.
Mål och innehåll: Kursens mål är att:
· ge kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna medverka i konstruktion och produktion av stora programvarusystem enligt objektorienterade ansatser
· ge förståelse för varför och på vilket sätt utveckling i team av stora programvarusystem skiljer sig från programutveckling på individuell basis.

Studenterna bildar projektgrupper om cirka fem personer som går igenom alla de olika faserna i programvaruutvecklingsprocessen. Häri inbegrips utveckling av kravspecifikation, design och konstruktion, implementation, kvalitetssäkring och i viss mån projektledning. Utfört arbete ska dokumenteras i delrapporter. Metoder, språk och verktyg som stöder programvaruutveckling diskuteras

« Tillbaka© 2014 Daniel Lind Integritet