Webbplats om Daniel Lind

Integritet


Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Denna webbplats
Denna webbplats använder cookies för att effektivisera internetanvändningen. Detta innebär bland annat att jag kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av min webbplats som är mest välbesökta. Denna statistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress, eller annan personlig information, utan används för att förbättra vår webbplats. Cookies används även för att komma ihåg inställningar om färger, hur vissa menyer skall visas och även inloggningsuppgifter. I fallet med inloggningsuppgifter finns det koppling till användarinformation.

Godkänna cookies
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas, eller avvisa cookies. Om du beslutar dig för att avvisa cookies fungerar inte den här webbplatsen.

Varför finns den här sidan?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.
6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.


© 2014 Daniel Lind Integritet