Webbplats om Daniel Lind

Sida 3 av


Här kommer det att finnas både bild och text om Tekla - min och Johannas kära dotter!

Bilder kommer att läggas upp allt eftersom de framkallas.

Tekla är nu:

14 år, 10 månader och 24 dagar.© 2014 Daniel Lind Integritet