Webbplats om Daniel Lind

Minröj</COMMENT>


Jag gjorde det här spelet för en mindre kurs i Java på universitetet i Umeå. Som du ser finns det ingen möjlighet att röja på tid, men det var inget krav i uppgiftsspecifikationen heller.

Kan du inte köra denna Applet beror det troligtvis på att du inte har Java Runtime Environment 1.3 installerat. Den kan du ladda ner från java.sun.com.


© 2014 Daniel Lind Integritet