Webbplats om Daniel Lind

Manual

Installation

TEAD levereras som en självinstallerande fil (exe). Dubbelklicka på filen TEADinstall.exe. Likt de flesta Windows installationsprogram, kommer det att be dig ange var flerna skall installeras, etc. Installationsprogrammet kommer att installera genvägar till TEAD både i startmenyn och på skrivbordet.

Tillbaka till manualen


Avinstallation

För att helt ta bort TEAD från din dator, öppna lägg till eller ta bort program i kontrollpanelen. Välj TEAD och välj ta bort.

Tillbaka till manualen


Registrering

Klicka på Registrera... i Hjälp-menyn.


I det här fönstret anger du dina registreringsuppgifter. För att få dessa uppgifter måste du alltså först registrera dig.

Tillbaka till manualen


Uppgradera från tidigare versioner

Från 1.*Om du vill spara dina uppgifter som finns i programmet rekommenderas du att skriva ut dessa. Avinstallera den gamla versionen. Installera den nya. Skriv in alla uppgifterna igen. Registrera med samma licensnyckel som till den förra versionen.


Tillbaka till manualen


Ändringslogg

  • 2.0.2 - Vissa Windows-versioner hittade inte fonten Arial vid utskrift. Detta är nu löst.
  • 2.0 build #1 - Programmet är nu ett projekt i utvecklingsmiljön VB .NET.


Tillbaka till manualen


© 2014 Daniel Lind Integritet